ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกก่อง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
20
11
31
2
ป.1
6
7
13
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
49
52
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
63
132
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...