ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
11
16
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
11
15
26
2
ป.1
12
11
23
1
ป.2
6
12
18
1
ป.3
5
10
15
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
14
8
22
1
ป.6
12
3
15
1
รวมประถม
57
52
109
6
ม.1
14
5
19
1
ม.2
18
10
28
1
ม.3
6
10
16
1
รวมมัธยมต้น
38
25
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
92
198
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...