ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
15
16
31
2
ป.1
5
11
16
1
ป.2
6
11
17
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
12
9
21
1
ป.5
12
3
15
1
ป.6
14
7
21
1
รวมประถม
58
48
106
6
ม.1
19
5
24
1
ม.2
8
12
20
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
35
25
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
89
197
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...