ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคูขาด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
6
20
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
23
15
38
2
ป.1
4
10
14
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
4
11
15
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
11
13
24
1
รวมประถม
39
56
95
6
ม.1
10
16
26
1
ม.2
9
10
19
1
ม.3
11
14
25
1
รวมมัธยมต้น
30
40
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
111
203
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...