ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงยายเภา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
8
6
14
2
ป.1
8
4
12
1
ป.2
6
1
7
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
41
32
73
6
ม.1
8
6
14
1
ม.2
7
7
14
1
ม.3
10
7
17
1
รวมมัธยมต้น
25
20
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
58
132
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...