ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
4
0
4
1
รวม อบ.
12
8
20
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
11
4
15
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
51
34
85
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
42
105
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...