ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนค้อ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
5
10
15
1
รวม อบ.
8
14
22
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
47
42
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
56
111
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...