ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านพลับ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
14
14
28
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
3
10
13
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
10
1
11
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
44
41
85
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
55
113
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...