ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านพลับ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
14
16
30
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
4
10
14
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
10
2
12
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
6
12
18
1
รวมประถม
43
47
90
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
63
120
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...