ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองครก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
10
13
23
1
รวม อบ.
19
23
42
2
ป.1
6
2
8
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
5
8
13
1
รวมประถม
45
37
82
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
60
124
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...