ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านร่อนทอง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
11
24
1
อบ.3
19
14
33
1
รวม อบ.
32
25
57
2
ป.1
16
13
29
2
ป.2
15
21
36
2
ป.3
19
17
36
2
ป.4
10
13
23
1
ป.5
16
19
35
2
ป.6
13
15
28
1
รวมประถม
89
98
187
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
123
244
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...