ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านร่อนทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
10
26
1
อบ.3
13
11
24
1
รวม อบ.
29
21
50
2
ป.1
23
14
37
2
ป.2
13
12
25
2
ป.3
15
21
36
2
ป.4
18
17
35
2
ป.5
9
12
21
1
ป.6
15
20
35
2
รวมประถม
93
96
189
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
122
117
239
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...