ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
5
3
8
2
ป.1
11
10
21
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
39
39
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
42
86
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...