ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขาม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
11
13
24
1
รวม อบ.
20
21
41
2
ป.1
7
9
16
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
12
3
15
1
ป.4
4
9
13
1
ป.5
17
9
26
1
ป.6
9
14
23
1
รวมประถม
60
53
113
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
74
154
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...