ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปรือเกียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
4
14
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
16
9
25
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
12
6
18
1
รวมประถม
47
37
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
46
109
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...