ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
15
14
29
2
ป.1
9
12
21
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
14
12
26
1
ป.6
16
10
26
1
รวมประถม
62
59
121
6
ม.1
11
7
18
1
ม.2
10
13
23
1
ม.3
11
8
19
1
รวมมัธยมต้น
32
28
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
101
210
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...