ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
5
9
14
1
รวม อบ.
15
18
33
2
ป.1
8
5
13
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
9
11
20
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
55
53
108
6
ม.1
16
8
24
1
ม.2
11
9
20
1
ม.3
7
12
19
1
รวมมัธยมต้น
34
29
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
100
204
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...