ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกระทุ่ม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
8
22
1
อบ.3
18
8
26
1
รวม อบ.
32
16
48
2
ป.1
13
4
17
1
ป.2
14
11
25
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
10
16
26
1
ป.5
13
13
26
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
67
58
125
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
74
173
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...