ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
13
29
2
อบ.3
21
24
45
2
รวม อบ.
37
37
74
4
ป.1
18
21
39
2
ป.2
19
18
37
2
ป.3
20
15
35
2
ป.4
14
13
27
2
ป.5
20
19
39
2
ป.6
16
21
37
2
รวมประถม
107
107
214
12
ม.1
29
24
53
2
ม.2
23
32
55
2
ม.3
35
22
57
2
รวมมัธยมต้น
87
78
165
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
231
222
453
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...