ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
5
18
2
อบ.3
14
15
29
2
รวม อบ.
27
20
47
4
ป.1
22
25
47
2
ป.2
17
20
37
2
ป.3
18
18
36
2
ป.4
21
15
36
2
ป.5
13
13
26
2
ป.6
19
21
40
2
รวมประถม
110
112
222
12
ม.1
30
27
57
2
ม.2
31
24
55
2
ม.3
22
29
51
2
รวมมัธยมต้น
83
80
163
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
220
212
432
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...