ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาลาว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
13
10
23
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
47
39
86
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
49
109
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...