ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองแก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
17
14
31
2
ป.1
13
15
28
2
ป.2
20
10
30
2
ป.3
10
9
19
1
ป.4
14
8
22
1
ป.5
20
8
28
2
ป.6
16
11
27
1
รวมประถม
93
61
154
9
ม.1
21
7
28
1
ม.2
17
11
28
1
ม.3
5
6
11
1
รวมมัธยมต้น
43
24
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
153
99
252
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...