ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองแก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
15
12
27
2
ป.1
12
6
18
1
ป.2
14
14
28
2
ป.3
18
10
28
2
ป.4
11
9
20
1
ป.5
14
6
20
1
ป.6
20
8
28
2
รวมประถม
89
53
142
9
ม.1
7
2
9
1
ม.2
13
7
20
1
ม.3
6
7
13
1
รวมมัธยมต้น
26
16
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
81
211
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...