ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปลัดมุม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
17
15
32
2
ป.1
13
7
20
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
63
48
111
6
ม.1
19
24
43
1
ม.2
19
16
35
1
ม.3
21
15
36
1
รวมมัธยมต้น
59
55
114
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
139
118
257
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...