ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปลัดมุม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
18
16
34
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
13
7
20
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
58
48
106
6
ม.1
17
11
28
1
ม.2
17
22
39
1
ม.3
16
14
30
1
รวมมัธยมต้น
50
47
97
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
111
237
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...