ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
13
6
19
1
รวม อบ.
22
11
33
2
ป.1
15
7
22
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
10
4
14
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
13
2
15
1
รวมประถม
59
31
90
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
42
123
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...