ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
1
7
1
อบ.3
6
10
16
1
รวม อบ.
12
11
23
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
3
7
10
1
ป.5
4
1
5
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
29
24
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
35
76
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...