ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
20
36
1
อบ.3
18
18
36
1
รวม อบ.
34
38
72
2
ป.1
17
15
32
2
ป.2
18
6
24
1
ป.3
13
6
19
1
ป.4
15
13
28
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
16
12
28
2
รวมประถม
89
57
146
8
ม.1
23
13
36
1
ม.2
7
10
17
1
ม.3
9
15
24
1
รวมมัธยมต้น
39
38
77
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
162
133
295
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...