ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
12
28
1
อบ.3
22
26
48
2
รวม อบ.
38
38
76
3
ป.1
16
17
33
2
ป.2
16
12
28
2
ป.3
20
16
36
2
ป.4
15
19
34
2
ป.5
28
18
46
2
ป.6
26
17
43
2
รวมประถม
121
99
220
12
ม.1
34
27
61
2
ม.2
22
31
53
2
ม.3
17
13
30
2
รวมมัธยมต้น
73
71
144
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
232
208
440
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...