ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
4
5
1
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
11
15
26
3
ป.1
2
1
3
1
ป.2
1
4
5
1
ป.3
11
2
13
1
ป.4
2
6
8
1
ป.5
5
10
15
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
25
26
51
6
ม.1
7
4
11
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
7
5
12
1
รวมมัธยมต้น
22
14
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
55
113
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...