ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
4
9
1
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
13
11
24
3
ป.1
1
2
3
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
1
6
7
1
ป.4
5
9
14
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
32
29
61
6
ม.1
6
5
11
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
9
4
13
1
รวมมัธยมต้น
23
14
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
54
122
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...