ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกระสัง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
21
11
32
1
รวม อบ.
31
18
49
2
ป.1
16
10
26
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
15
14
29
1
ป.4
14
9
23
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
11
15
26
1
รวมประถม
76
69
145
6
ม.1
19
8
27
1
ม.2
8
14
22
1
ม.3
10
14
24
1
รวมมัธยมต้น
37
36
73
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
144
123
267
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...