ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
7
8
1
อบ.3
1
6
7
1
รวม อบ.
2
13
15
2
ป.1
5
12
17
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
42
40
82
6
ม.1
4
2
6
1
ม.2
15
11
26
1
ม.3
5
3
8
1
รวมมัธยมต้น
24
16
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
69
137
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...