ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
2
6
8
1
รวม อบ.
8
10
18
2
ป.1
4
6
10
1
ป.2
6
11
17
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
13
7
20
1
รวมประถม
41
44
85
6
ม.1
6
5
11
1
ม.2
4
1
5
1
ม.3
12
8
20
1
รวมมัธยมต้น
22
14
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
68
139
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...