ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าม่วง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
9
12
21
1
รวม อบ.
16
18
34
2
ป.1
14
6
20
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
4
10
14
1
ป.5
13
15
28
1
ป.6
12
4
16
1
รวมประถม
59
53
112
6
ม.1
13
7
20
1
ม.2
14
12
26
1
ม.3
11
13
24
1
รวมมัธยมต้น
38
32
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
103
216
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...