ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนยาง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
8
11
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
12
18
30
2
ป.1
8
11
19
1
ป.2
4
12
16
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
8
2
10
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
47
47
94
6
ม.1
11
7
18
1
ม.2
5
8
13
1
ม.3
5
4
9
1
รวมมัธยมต้น
21
19
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
84
164
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...