ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
0
6
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
8
2
10
2
ป.1
3
2
5
1
ป.2
2
5
7
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
6
1
7
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
23
14
37
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
16
47
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...