ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
21
45
2
อบ.3
27
37
64
2
รวม อบ.
51
58
109
4
ป.1
22
22
44
2
ป.2
12
21
33
2
ป.3
22
34
56
2
ป.4
23
27
50
2
ป.5
24
19
43
2
ป.6
23
18
41
2
รวมประถม
126
141
267
12
ม.1
37
15
52
2
ม.2
23
29
52
2
ม.3
28
22
50
2
รวมมัธยมต้น
88
66
154
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
265
265
530
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...