ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
20
41
2
อบ.3
23
21
44
2
รวม อบ.
44
41
85
4
ป.1
27
35
62
3
ป.2
20
22
42
2
ป.3
10
20
30
2
ป.4
21
36
57
2
ป.5
24
28
52
2
ป.6
24
16
40
2
รวมประถม
126
157
283
13
ม.1
24
19
43
2
ม.2
31
13
44
2
ม.3
18
23
41
2
รวมมัธยมต้น
73
55
128
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
243
253
496
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...