ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกับ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
9
13
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
14
18
32
2
ป.1
5
9
14
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
2
8
10
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
38
48
86
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
66
118
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...