ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตามา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
13
24
1
อบ.3
16
9
25
1
รวม อบ.
27
22
49
2
ป.1
8
18
26
1
ป.2
13
16
29
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
16
7
23
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
59
63
122
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
85
171
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...