ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
13
25
1
อบ.3
11
17
28
1
รวม อบ.
23
30
53
2
ป.1
20
11
31
1
ป.2
14
10
24
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
10
13
23
1
ป.5
13
15
28
1
ป.6
10
14
24
1
รวมประถม
77
75
152
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
105
205
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...