ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชุมแสง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
20
27
1
อบ.3
15
14
29
1
รวม อบ.
22
34
56
2
ป.1
22
18
40
2
ป.2
8
19
27
1
ป.3
19
10
29
1
ป.4
17
17
34
1
ป.5
19
24
43
2
ป.6
15
11
26
1
รวมประถม
100
99
199
8
ม.1
16
16
32
1
ม.2
12
12
24
1
ม.3
7
17
24
1
รวมมัธยมต้น
35
45
80
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
157
178
335
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...