ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
4
9
13
1
รวม อบ.
11
16
27
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
7
12
19
1
ป.3
11
4
15
1
ป.4
9
3
12
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
53
40
93
6
ม.1
7
9
16
1
ม.2
7
9
16
1
ม.3
11
6
17
1
รวมมัธยมต้น
25
24
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
80
169
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...