ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระกุด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
11
15
1
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
18
20
38
2
ป.1
5
9
14
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
10
2
12
1
ป.6
10
12
22
1
รวมประถม
49
44
93
6
ม.1
14
15
29
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
4
9
13
1
รวมมัธยมต้น
26
30
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
94
187
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...