ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเสม็ด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
18
17
35
2
ป.1
7
10
17
1
ป.2
8
13
21
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
18
13
31
1
ป.6
12
15
27
1
รวมประถม
66
63
129
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
80
164
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...