ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
15
21
1
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
14
13
27
1
รวม อบ.
28
38
66
3
ป.1
17
17
34
1
ป.2
15
15
30
1
ป.3
24
18
42
1
ป.4
20
23
43
1
ป.5
15
12
27
2
ป.6
20
14
34
1
รวมประถม
111
99
210
7
ม.1
8
1
9
1
ม.2
1
1
2
1
ม.3
4
3
7
1
รวมมัธยมต้น
13
5
18
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
152
142
294
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...