ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
8
14
1
อบ.2
12
18
30
1
อบ.3
11
13
24
1
รวม อบ.
29
39
68
3
ป.1
14
17
31
1
ป.2
18
14
32
1
ป.3
15
13
28
1
ป.4
21
18
39
1
ป.5
17
23
40
2
ป.6
15
15
30
1
รวมประถม
100
100
200
7
ม.1
3
3
6
1
ม.2
8
0
8
1
ม.3
1
0
1
1
รวมมัธยมต้น
12
3
15
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
141
142
283
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...