ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
2
6
1
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
10
13
23
1
รวม อบ.
16
19
35
3
ป.1
4
5
9
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
10
5
15
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
18
14
32
2
รวมประถม
62
44
106
7
ม.1
11
7
18
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
11
6
17
1
รวมมัธยมต้น
30
18
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
81
189
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...