ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
16
20
36
2
ป.1
7
9
16
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
7
10
17
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
4
8
12
1
ป.6
12
7
19
1
รวมประถม
47
47
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
67
130
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...