ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบุปผาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
8
7
15
3
ป.1
3
2
5
1
ป.2
2
5
7
1
ป.3
2
1
3
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
0
4
4
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
17
19
36
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
25
26
51
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...