ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
13
9
22
2
ป.1
4
2
6
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
6
0
6
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
22
13
35
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
22
57
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...