ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดชัยสมพร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
3
14
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
16
7
23
2
ป.1
13
7
20
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
4
1
5
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
35
29
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
36
87
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...