ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าเรียบ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
16
16
32
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
4
9
13
1
ป.5
7
13
20
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
36
41
77
6
ม.1
4
5
9
1
ม.2
7
6
13
1
ม.3
3
5
8
1
รวมมัธยมต้น
14
16
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
73
139
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...