ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
12
9
21
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
3
8
11
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
37
44
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
1
1
1
ม.3
3
0
3
1
รวมมัธยมต้น
3
1
4
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
54
106
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...