ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
0
5
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
11
3
14
2
ป.1
6
7
13
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
1
4
5
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
24
30
54
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
33
68
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...