ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดธาตุ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
12
10
22
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
26
25
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
35
73
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...