ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
13
28
1
อบ.3
6
12
18
1
รวม อบ.
21
25
46
2
ป.1
11
18
29
1
ป.2
15
12
27
1
ป.3
14
8
22
1
ป.4
23
10
33
1
ป.5
10
21
31
1
ป.6
15
18
33
1
รวมประถม
88
87
175
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
112
221
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...