ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
12
18
1
อบ.3
11
18
29
1
รวม อบ.
17
30
47
2
ป.1
16
12
28
1
ป.2
14
8
22
1
ป.3
23
11
34
1
ป.4
10
22
32
1
ป.5
15
17
32
1
ป.6
16
12
28
1
รวมประถม
94
82
176
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
112
223
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...