ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอมรสิริสามัคคี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
16
9
25
1
รวม อบ.
25
18
43
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
13
7
20
1
รวมประถม
61
45
106
6
ม.1
7
5
12
1
ม.2
10
10
20
1
ม.3
10
3
13
1
รวมมัธยมต้น
27
18
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
81
194
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...