ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสิริมงคล ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
8
20
1
อบ.3
18
13
31
2
รวม อบ.
30
21
51
3
ป.1
16
14
30
2
ป.2
10
10
20
1
ป.3
27
12
39
2
ป.4
20
14
34
2
ป.5
17
6
23
1
ป.6
14
10
24
1
รวมประถม
104
66
170
9
ม.1
14
7
21
1
ม.2
13
13
26
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
32
25
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
166
112
278
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...