ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสิริมงคล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
13
20
1
อบ.3
12
6
18
1
รวม อบ.
19
19
38
2
ป.1
16
11
27
2
ป.2
16
15
31
2
ป.3
8
7
15
1
ป.4
26
13
39
2
ป.5
18
12
30
2
ป.6
17
5
22
1
รวมประถม
101
63
164
10
ม.1
8
6
14
1
ม.2
14
6
20
1
ม.3
12
11
23
1
รวมมัธยมต้น
34
23
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
154
105
259
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...