ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดฤาษีสถิต ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
16
30
2
อบ.3
19
11
30
2
รวม อบ.
33
27
60
4
ป.1
20
16
36
2
ป.2
19
20
39
2
ป.3
15
9
24
1
ป.4
13
15
28
1
ป.5
14
7
21
1
ป.6
13
11
24
1
รวมประถม
94
78
172
8
ม.1
12
6
18
1
ม.2
12
4
16
1
ม.3
19
10
29
1
รวมมัธยมต้น
43
20
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
170
125
295
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...